Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Her zaman olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında uzman bir avukatla bu işlemleri yürütmeniz hem gelecekte karşılaşacağınız hukuki sorunlardan sizi korurken hem de işlemlerinizin hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

ŞEHRİNİZ... ? NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
…… (TCKN: ………. )

Adres

DAVALI : ………… (TCKN: ………)

Adres

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166/3) nedeniyle anlaşmalı boşanma talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1)
Davalı …… ile …… tarihinde evlendik.

2) Davalı ile oluşan ve evlilik süresince devamlı artan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsılmış olup, davalı taraf ile boşanma konusunda ortak karara varmış bulunmaktayız. Alınan karar neticesinde kendi aramızda, üzerinde mutabık kaldığımız ve ekte sunmuş olduğum protokol şartları doğrultusunda boşanmak konusunda anlaşmış bulunmaktayız. (EK-1)
-Ekte sunulan protokolde de belirtildiği üzere tarafların birbirlerinden yoksulluk nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası ve sair talepleri yoktur. Mal paylaşımı ve borçlara ilişkin hususlar ayrıntılı olarak protokolde düzenlenmiştir.

-Ayrıca evlilik birliği içerisinde edinilmiş ve aile konutunda bulunan eşyaların taraflarca ne şekilde paylaşılacağı da protokolde belirtilmiştir.

3)Yukarıda saymış olduğum sebepler çerçevesinde evlilik birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından ve evlilik hayatı tarafları katlanılamaz bir hale getirmiş olduğundan dolayı ortak iradelerimiz ile imzalamış olduğumuz, ekte sunulan protokol gereğince davalı taraf ile boşanmamıza karar verilmesi için sayın mahkemeye müracaat zaruretim hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELLLER : Boşanma hususunda protokol, nüfus kayıt suretleri, aile nüfus kayıtları gerektiğinde tanık anlatımları, Tapu Kayıtları, Banka Kayıtları, SGK Bilgileri vs. her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve mahkemenizce resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile protokol gereğince boşanmamıza,

Evlilik birliğinde edinilmiş malların paylaşımının ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün boşanma kararının eki olarak sayılmasına karar verilmesini, saygılarımla talep ederim. …/…./2023……..

Davacı
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt