Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Anlaşmalı Boşanma Protokolü

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
……Nöbetçi Aile Mahkemesine

TARAF-1
: (Eşlerden birisinin bilgileri) (TCKN : …)

TARAF-2 : (Eşlerden birisinin bilgileri) (TCKN : …)

KONU : Taraflar olarak aşağıda yer alan konularda anlaştığımıza dair boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulması ve bu yönde karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar, (Tarih) tarihinden beridir evli olup, işbu evlilikten ……… adında müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan işbu protokolle evlilik birliğinin boşanma yoluyla sona ermesini kabul ederler. Boşanma ile birlikte aşağıda yer alan hususların da üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Bu konular şöyledir;

Velayet Ve Çocukla Kurulacak Şahsi Münasebet

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları ………..’nin velayetini anne (Annenin bilgileri) alacaktır.

(Velayeti verilmeyen tarafa ilişkin, şahsi münasebetin ne şekilde ve hangi sıklıkla kurulması isteniyorsa bu kısma yazılmalıdır. Hakim çocuğun üstün yararını gözeterek bu kısımda yer alan anlaşmanın aksi yönünde veya daha farklı bir karar verebilecektir.)

Nafaka ve Tazminat

A-) İştirak Nafakası


Baba (…)çocuğun gelişimi için velayeti bulunan anneye her ay …….. TL (bu miktar daha sonra şartların değişmesi ile artırılabilir veya azaltılabilir.) olmak üzere iştirak nafakası ödeyecektir.

Yoksulluk Nafakası

Taraflar aralarında kurulu bulunan evlilik birlikteliğinin sona ermesi ile birlikte, taraf (…) yoksulluğa düşmüş olduğundan, yoksulluğa düşmüş taraf lehine aylık ….. TL Yoksulluk nafakası ödenecektir.
Tazminat

(Anlaşmalı boşanmalarda taraflardan birisi genelde bariz kusurlu değilse tazminat talebi olmadan anlaşmaya varılacaktır, tazminat talebi olmadığı bu kısma yazılabileceği gibi bu husus hiç düzenlenmeyebilir.)

Taraf ….. evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar nedeniyle taraf ……’e ………. -TL maddi

tazminat, …………… TL manevi tazminat ödeyecektir.

Mal Paylaşımı

Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş …. İli, …. İlçesi, ….. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmaz kadın …… adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları ….. tarafından alınacaktır.

….. Marka ….. Model araç erkek …. adına tescili yapılacaktır.

(Var olan mallar konusunda varılan anlaşmalar teker teker ve açık bir şekilde bu kısma yazılmalıdır.)

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. (Eğer ki kendisini avukatla temsil ettiren bir taraf var ise ve mahkeme tarafından vekalet ücretine hükmedilmesi isteniyorsa ona ilişkin bilgiler de bu kısma yazılmalıdır.)

Netice ve Talep

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, anılan koşullarda

boşanmayı kabul etmektedirler. Açıklanan nedenlerle, Sayın Mahkemece anlaşmalı boşanma

protokolü
nün kabulü ile bu doğrultuda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep ederiz.

TARAF-1 (İmza) TARAF-2 (İmza)
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt