Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 - İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçe Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
İnternetten ve Sosyal Medyadan İçerik Kaldırma Dilekçe Örneği konulu bu yazımızda özellikle size ait kişisel verilerin sizin izniniz olmadan başka kişiler tarafından çeşitli platformlarda paylaşılması durumunda başvurabileceğiniz bir hukuki yolu değerlendireceğiz. Öncelikle belirtmek gerekir ki her hukuki süreç belirli düzeyde uzmanlık gerektireceğinden ilk tavsiyemiz herhangi bir işlem yapmadan önce bir avukattan danışmanlık almanızdır.

1-İlk adım olarak aşağıda yer alan dilekçe örneğini kendi olayınıza uygun şekilde ve dikkatlice doldurun.

2-Doldurduğunuz dilekçeyi size en yakın Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu adliyeye imzalı bir şekilde teslim edin.

3-Sulh Ceza Hakimliğinin talebinizi inceleyip karar vermesini bekleyin.………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

TALEP EDEN :
(Ad, Soyad, TCKN, Adres)

VEKİLİ :(Varsa) Av.(Ad, Soyad, Adres)

TALEP KONUSU : Erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılmasına karar verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

…/…/… tarihinde bir arkadaşımın bildirmesi üzerine aşağıda belirtmiş olduğum internet sitelerinde şahsıma ait özel görüntülerin yayınlandığını ve bu suretle özel hayatımın ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Aşağıda yer alan URL’ler incelendiğinde görüleceği üzere yayınlanan içerikler Anayasa’da düzenlenen özel hayatın gizliliği hakkımı açıkça ihlal etmektedir. Söz konusu internet sayfalarına erişimin ivedi olarak engellenmesi ve içeriklerin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmekteyim.

5651 Sayılı Kanunun 9/A maddesi şu şekildedir:

“MADDE 9/A- (Ek: 6/2/2014-6518/94 md.)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.)

(9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, (…) yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.”


Yukarda açıkladığım nedenlerle; yaşamış olduğum hak ihlali ve mağduriyetin bir an evvel sonlanması için talebimin kabulüne karar verilmesini saygıyla talep ederim.
HUKUKİ DELİLLER : (URL Adresleri, ekran görüntüleri vs.)

HUKUKİ SEBEPLER : 5651 sayılı Kanun ve diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz edilen ve re’sen gözetilecek sebeplere binaen;

  • Talebimin KABULÜNE,
  • …… URL adreslerine erişimin engellenmesine,
  • Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/20..


TALEP EDEN
(Ad/Soyad )(İmza)​

EK:

1-Ekran görüntüleri ve URL adresleri listesi
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt