Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi İhtarname Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Şehriniz.. ? … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :
Av. ?

MUHATAP :

KONU :
İzinsiz olarak işe gelmemeniz sebebiyle iş akdinizin feshedildiğine ilişkin ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil işverene ait …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. pozisyonunda çalışmaktasınız.

2-……….. tarihlerinde üç iş günü art arda birim şefinizden izin almaksızın ve bilgi vermeksizin işyerine gelmediğiniz tespit edilmiştir ve bu durum tutanaklarla da sabittir. …/…/…. tarihinde tarafınıza yapılan yazılı bildirimde işe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen evrakı müvekkil şirkete ait işyerine ibraz etmeniz istenmiştir. Fakat tarafınızca herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün g bendi;

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde,

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.


TALEP ve SONUÇ : Açıklanan sebeplere binaen, müvekkil şirket ile tarafınız arasındaki …..… tarihli iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini tarafınıza ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Av. ?

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

İhtar Eden Vekili

Av. ?
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt