Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Fesih İhtarname

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
(Aşağıda yer alan metin işçinin haklı nedenle feshi ihtarname örneğidir.)

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :
Av. ?

-Adres Antettedir.-

MUHATAP :

KONU :
15/03/2015 tarihli iş akdinin İş Kanunu gereğince haklı nedenle feshi ve aşağıda detayları ile açıklanan işçilik alacaklarının ödenmesi isteminin ihtaren bildirilmesinden ibarettir.

Sayın Muhatap,

1- Şirketinizde/Kurumunuzda ……….. görevi ile 15/03/2015 tarihinden itibaren işçi olarak fiilen çalışmakta olan müvekkil ………. işe başladığı tarihten itibaren iş akdini feshettiği iş bu ihtarın tebliğine kadar ki süreçte Hafta içi : 08:00-19:00 arası Cumartesi 08:00 18:00 arasında çalıştırılmasına karşın hiçbir şekilde fazla çalışma ücreti ödenmemiş ve bağlantılı olarak fazla mesai ücreti SSK tahakkuklarına yansıtılmamıştır. Ayrıca giriş saatinde giriş imzasını saat 08:00 da atmasına rağmen kurumun Müdür yardımcısı veya müdürü tarafından ay sonunda 09:30 olarak imza atılmaktadır. (İşbu ilk paragraftan sonra aşağıda örneklerini verdiğimiz bazı iş akdinin sonlanmasına neden olan somut durumlar açıklanacaktır. Her olay kendine özgü şartları barındırdığından bu aşamada kesinlikle bir avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.)

2- Müvekkilin işe başladığı tarihten iş akdini feshettiğimiz tarihe kadar ki süreçteki resmi ve dini bayramların tamamında çalışmasına karşın resmi tatil—dini bayram ücretleri ödenmemiş ve SSK tahakkuklarına yansıtılmamıştır.

3- Kurumunuz tarafından her ay çalışanlara prim uygulaması olmasına rağmen müvekkile hiç prim verilmeyerek işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranılmıştır. Bunun yanında hamile olduğu dönemde işyerinde ağır şartlarda çalıştırılmıştır. Hamilelik nedeniyle doktordan ağır şartlarda çalışamayacağıma dair rapor getirmesine rağmen işyerinde müvekkile uygun pozisyon verilmemiştir. Bu sebepten dolayı müvekkilim zor bir gebelik yaşadığından rapor almak zorunda kalmıştır.

4- Çalıştığı süre boyunca Şirketinizde/Kurumunuzda müvekkilime sürekli anlayışsız davranılmıştır. Hamile olan müvekkilimi almaya gelen eşinin mağaza kapısından girmesine bile izin verilmemiştir. Çoğu zaman günde 10 saat çalıştırılmasına rağmen hiçbir zaman fazla mesai ücreti ödenmemiştir. İşbu yukarıda açıklanan nedenlerle iş akdimi haklı nedenlerle fesih ediyorum.

5- Müvekkile iş yerinizde mobing uygulanmaktadır. Müvekkil iş tanımı gereği elinden gelen her şeyi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor olmasına rağmen her davranışına ve her yaptığı işe bir kulp bulunmaktadır. Müvekkilin iyi niyetli davranışları göz ardı edilerek sürekli aşağılanmakta, diğer işçilerin yanında beceriksizliğinden dem vurulmaktadır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin iş akdini işbu ihtarname ile birlikte feshetme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

6- Müvekkilin yasal tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, iş akdini haklı nedenlerle feshetmekte olup kıdem süresine göre kıdem tazminatının, işe başladığı tarihten iş akdini fesih ettiğimiz tarihe kadar çalıştırıldığı halde ödenmeyen fazla mesai ücretlerimin ve Resmi tatil- Dini bayram ücretlerinin işbu fesih bildirimin tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde ödenmesini aksi halde yasal yollara müracaat edeceğimiz hususunu ihtaren bildiririz.

SAYIN NOTER :

Üç örnekten ibaret işbu ihtarnamenin bir örneğinin muhatabın adresine tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını, bir örneğinin de tasdik edilerek tarafımıza tevdiini arz/rica ederiz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. ?​

Not: Dilekçe veya ihtarname örneklerimiz yalnızca genel ifadelerden oluşan metinlerdir. Kesinlikle her somut olay için yaşanan farklı durumlardan bahsetmek ve ayrıntılı şekilde açıklamak gerekir.
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt