Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Kiracıya İhtarname Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Şehriniz.. ? … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :
Av. ?

MUHATAP :

KONU :
Süresi içinde ödenmemiş olan kira bedelinin ödenmesi, aksi halde kiralananın tahliyesi için gereken yasal yollara müracaat edeceğimiz hususundaki ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Yukarıda adresi yazılı bulunan müvekkile ait taşınmazda ……/……/………… tarihli kira sözleşmesine göre aylık ……………. kira bedeli ile kiracı olarak ikamet etmektesiniz.

2-Her ayın en geç …..’sına kadar müvekkile ait banka hesabına yatırmanız gereken …….………….. kira bedelini vadesi gelmesine rağmen bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

TALEP ve SONUÇ : ………..……. kira bedelini işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, aksi taktirde kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi için gerekli her türlü yasal yola müracaat edileceği, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükletileceği hususlarını ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Av. ?

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

İhtar Eden Vekili

Av. ?
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt