Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Takipsizlik Kararına İtiraz (KYOK) Dilekçesi

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Şehriniz.. ? SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Gönderilmek Üzere
Şehriniz.. ? CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Soruşturma No : 2023/…..

Müşteki : ……….. ……..….. (TCKN: ………..)

Şüpheli : ……….. ……..….. (TCKN: ………..)

Konu : Şehriniz.. ? Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2023 tarihli, 2023/….. Soruşturma ve 2023/….. Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımdır.

Suç : Hırsızlık

Açıklamalar :

Şehriniz.. ?
Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğum …/…/2023 tarihli şikayet dilekçem üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2023/….. Soruşturma numaralı dosyasında …/…/2023 tarihinde 2023/……. sayılı Karar ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itiraz etmek gerekmiştir.

Şüpheli, mülkiyeti bana ait olan konuta girmiş; cep telefonu, bilgisayar ve bir miktar değerli takıyı rızam dışında alarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta konutumdan alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğü soruşturma dosyasında mevcut olan raporla tespit edilmiştir.

Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Şüphelinin bana ait konuta girdiğine dair kamera görüntüleri de iddialarımın doğruluğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda anlatılan hususlara binaen dosyaya konu olay hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi yerinde olmamıştır.

Arz ve izah ettiğim sebeplere binaen itirazımın kabulü ile Şehriniz.. ? Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2023 tarihli 2023/….. Soruşturma, 2023/…… Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Netice ve Talep : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlara binaen;

  • İtirazımın kabulüne,
  • Şehriniz.. ? Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2023 tarihli, 2023/….. Soruşturma ve 2023/….. Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim…./…./2023
Suçtan Zarar Gören

……….. ……..…..
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt