Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

Kapıdan Satış Sözleşmesinin İptali Ödemenin iadesi

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Kapıdan Satış Sözleşmesinin İptali ile Yapılan Ödemenin İadesi davası dilekçe örneği.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Kapıdan satış sözleşmesinin iptali ile yapılan ödemenin iadesi
TALEP KONUSU : Davacının davalı ile yapmış olduğu kapıdan satış sözleşmesinin geçersizliği ile bu sözleşme dolayısı ile fazlaya ilişkin haklar saklı kaydı ile 670,00 Yeni Türk Lirası ve işlemiş faizi kadar borçlu bulunmadığının tespiti ile sözleşme metninden kesilerek senet gibi takibe konulan belge için yapılan icra takibi sonucu Emekli Sandığından almakta olduğu maaşından kesilen 200,00 Yeni Türk Lirasının iadesi talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1-
2-
3-
4-
5-

DELİLLER : Erzincan Tüketici Sorunları hakem Heyetinin Kararı, Cayma bildirimi, Tüketici Dosyası, Sözleşme kartı, posta alındısı, tanık ve ilgili her türlü deliller.
HUKUKİ NEDENLER : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, BK., İİK, ilgili mevzuat ve içtihatlar.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında davanın kabulü ile, müvekkilin davalıya icra konusu senet dolayısıyla borçlu bulunmadığının tespitine, taraflar arasındaki Kapıdan Satım Sözleşmesinin iptali ile tarafların karşılıklı olarak edimlerinin iadesine, müvekkilin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 670,00 Yeni Türk Lirasının ve işlemiş, işleyecek faiz kadar borçlu bulunmadığını tespitine, müvekkilin maaşından haczedilen kısmın kendisine iadesine, yargılama giderleri ile Vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim. .../.../...

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

EK: Onanmış Vekaletname
Anılan belgeler
 

HukukForum.NET - UYARI!

Hukuk sitesi çoğu alanı kamuya açık ve okunabilir özelliktedir. Bu nedenle mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tüzük,Yargıtay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay içtihatları vb örnek davalar ve mahmeke kararları) ile hukuk forum bölümün büyük kısmı ücretsiz ve herkes tarafından okunabilir olarak tasarlanmıştır.

Gizlilik Politikası Forum Kuralları

Konuyu görüntüleyenler

  • Üst Alt