Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz 2022

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
ANKARA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No : 2022/…..
Müşteki : …. ….. (TC Kimlik No: ………..)
Vekili : Av. ...
Al. Mah. T.Blv. No: 28/3 Batıkent/ANKARAL
Tel : 0*** *** ** **
Şüpheli : …. …………. (TC Kimlik No: ………..)
Konu : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/….. Soruşturma, …/…/2022 tarih ve 2022/…….. Karar sayılı kararı ile verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımızın sunumudur.
Suç : Hırsızlık
Açıklamalar :
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğumuz …/…/2022 tarihli şikayet dilekçemiz üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2022/….. Soruşturma numaralı dosyamızda …/…/2022 tarihinde 2022/……. sayılı Karar ile CMK madde 172/1 gereği Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;
Şüpheli, mülkiyeti müvekkilimize ait olan gayrimenkule girmiş, ikametinde bulunan televizyon, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar ve çamaşır makinesini müvekkilimizin rızası dışında evden çıkartarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta dosya kapsamı içerisinde bulunan, müvekkilimizin ikametinden alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğüne dair rapor iddialarımızın doğruluğunu ispatlamaktadır.
Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin atılı suçu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Zira dosya içerisindeki somut deliller iddia makamınca görmezden gelinmiştir. Ayrıca şüphelinin müvekkilimize ait ikametgaha girdiğine dair tanık beyanları da iddiaların doğruluğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Arz ve izah olunan sebepler ile itirazımızin kabulüyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/…… Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten talep ederiz.
Sonuç ve İstem :
Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/….. Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.
Karara İtiraz Eden
Müşteki Vekili
Av. ....
 

HukukForum.NET - UYARI!

Hukuk sitesi çoğu alanı kamuya açık ve okunabilir özelliktedir. Bu nedenle mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tüzük,Yargıtay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay içtihatları vb örnek davalar ve mahmeke kararları) ile hukuk forum bölümün büyük kısmı ücretsiz ve herkes tarafından okunabilir olarak tasarlanmıştır.

Gizlilik Politikası Forum Kuralları

Konuyu görüntüleyenler

  • Üst Alt