Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 İşçi İhtarname Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Şehriniz.. ? … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :
Av. ?

MUHATAP :

KONU :
İş Kanunu 24/II. maddesi gereğince müvekkilin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ile bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, UBGT ücreti alacağı ve diğer tazminatların ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil, şirketiniz nezdinde 26.05.2015 tarihinde servis personeli olarak çalışmaya başlamıştır. Tarafınızca da bilindiği üzere müvekkil 4.000,00 TL net ücret almaktadır. Müvekkil, işyerinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.

2-Müvekkile, işyerinizde fazla mesai yaptırılmasına rağmen hak ettiği fazla mesai ücreti hiçbir zaman ödenmemiştir. Müvekkil Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde de çalıştırılmıştır ancak ücreti hiçbir zaman ödenmemiştir. Müvekkil haftalık iznini ve yıllık izinlerini dahi kullanamamıştır. İş Kanunu hükümleri ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre bu durumda işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetme imkanı bulunmaktadır.

3-Müvekkil şirketinize ait işyerinde haftanın her günü çalışmış, haftalık izni ve yıllık iznini kullanamamış, fazla çalışma ücretini almamış, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmış ancak bunlara rağmen hak ettiği ücret hiçbir zaman şirketinizce ödenmemiştir.

TALEP ve SONUÇ : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizi, haklı fesih nedeniyle müvekkilin hak ettiği kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, UBGT ücretleri, hafta tatili ücretleri, yıllık izin ücretleri, AGİ alacağı ve diğer işçilik alacaklarının hesaplanarak ………….. IBAN numaralı banka hesabına 3 (üç) gün içinde ödenmesini, aksi takdirde müvekkil adına her türlü yasal yola başvuru hakkının kullanılacağını, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz.

İhtar Eden Vekili

Av. ?

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

İhtar Eden Vekili

Av. ?
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt