Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Dilekçe Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
DAVACI:

VEKİLİ: Av. ?

DAVALI:

KONU: Mal rejiminin tasfiyesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Şehriniz? Aile Mahkemesinin 2023/2023 E. Sayılı dosyasında verilen boşanma kararı Şehriniz? Bölge Adliye Mahkemesi 2022/2023 Karar sayısıyla onanmış ve ardından her iki tarafın da temyiz itirazında bulunmaması sonrası karar *** tarihinde kesinleşmiştir. (Davayı, kesinleşen boşanma kararı sonrası açıyorsanız bu paragraf ile başlamanız gerekmektedir.)

TMK m. 179 vd. Hükümleri doğrultusunda eşler arasındaki mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ancak zaman aşımını durdurmak, özel boşanma talepli davamızda yer alan boşanma davasını değerlendiren mahkeme ile mal rejiminin tasfiyesi davasını gören mahkemenin aynı olmasının işleyiş açısından daha sağlıklı olacağı düşüncesi ile işbu boşanma davası ile birlikte mal rejiminin tasfiyesini de isteme zorunluluğumuz hâsıl olmuştur. Yerleşik Yargıtay içtihatları ve uygulamada sıkça uygulanan prosedür doğrultusunda mal rejiminin tasfiyesine ilişkin taleplerimiz sayın mahkeme tarafından tefrik edilerek yeni bir dosya esasına kaydı ile boşanma davasının sonucunun beklenmesine karar verilmesini talep ederiz. (Mal rejiminin tasfiyesi davasını, boşanma davası kesinleşmeden açmak isterseniz bu paragraf ile dilekçeye başlanmalıdır.)

Taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi bulunmamaktadır. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma hükümleri doğrultusunda yapılmalıdır. Müvekkilin evlilik birliği içerisinde edinilen ev, araba ve bankalarda bulunan nakit paralar üzerinde hakkı bulunmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisinde edinilen ve yapılacak tapu kayıt sorgusu, trafik tescil sorgusu, banka kayıtlarına ilişkin bilgilerin celbi sonrası tespit edilecek tüm mal varlığı ile ilgili katılma alacağımız mevcuttur. Mal varlıkları üzerinde müvekkilin 1/2 oranında hissesi bulunduğundan tespit edilecek mal varlıklarında 1/2 hissenin tesciline, bunun mümkün olmaması durumunda katılma alacağı olarak şimdilik 1.000 TL alacağın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini talep ederiz. (Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımızı saklı tutarız.)

Özel Boşanma Sebeplerinde Mal Rejiminin Tasfiyesi;​

Özel boşanma nedenlerinden TMK m. 161 zina nedeniyle boşanma taleplerimizin değerlendirilmesi sonucu, sayın mahkemenin TMK m. 161 nedeniyle boşanmaya karar vermesi durumunda; TMK m. 236/2 “…Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.” hükmü doğrultusunda davalı tarafın pay oranının kaldırılarak veya azaltılarak tasfiyenin yapılmasını talep ederiz. (Zina veya hayata kast nedeniyle boşanmaya karar verilmesi halinde katılma alacağı oranı hakkaniyete uygun şekilde hakim tarafından belirlenebilecektir. Özel boşanma sebeplerinden belirttiğimiz iki boşanma sebebi nedeni ile boşanma kararı alanların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.)

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasında Tedbir Talebi;​

Mal rejiminin tasfiyesi dosyası üzerinden veya işbu boşanma dosyası üzerinden acilen davalının mal varlıklarını kaçırmaması için tedbir kararı verilerek ilgili birimlere müzekkere yazılmasını talep ederiz. Ayrıca bankalarda bulunan nakit paraları da başka hesaplara aktararak kaçırmaması adına banka hesaplarına bloke koyulmasına karar verilmesini talep ederiz. 03/01/2023

Davacı Vekili

Av. ?

Not: Yukarıda yer alan dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt