Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Mal ayrılığı sözleşmesi

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanacak ama öncesinde tüm ayrıntıları ile hazır olması gereken Mal Ayrılığı Sözleşmesi örneği.

…../09/2022

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

TARAF 1:

TARAF 2:

Yukarıda ayrıntılı kimlik bilgileri ve adresleri yer alan ……………………………ile ………………………arasında kurulan …./…./…./ tarihli evlilik akdi doğrultusunda, taraflar Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiyle sözleşme tarihinden geçerli olmak üzere mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen kanuni sınırlar içerisinde beyan etmişlerdir.

1- Eşlerden her biri kanuni sınırlar dahilinde, kendine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bu mallardan yararlanmak ve tasarrufta bulunmak hakkına sahiptir. Diğer eşin bu mallar üzerinde söz hakkı yoktur.

2- Üçüncü kişilerden gelen manevi ve maddi tazminat alacakları da kişisel mallar içerisinde yer almaktadır ve diğer eşin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve tasarruf hakkı yoktur.

3- Bağışlamalar, 3. kişilerden gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacak bir diğerinin bunlardan yararlanma, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

4- Bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispatla yükümlüdür. İspat edemezse o mal, paylı mülkiyete dahil olur.

5- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır.

6-Eşlerden her birinin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma, gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı o eşe ait olup, bir diğerinin bu meslek ve sanat icrasıyla ve geliriyle bir ilişkisi ve söz hakkı ile tasarrufu bulunmayacaktır.

7- Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar her bir eşin ortak katılımıyla sağlanacaktır.

8- Sosyal yardım kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış olan toptan ödemeler, tazminat ve alacaklar ile iş gücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik kurumunca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu irat bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak kabul edilecek ve diğer eşin tasarruf ve yönetme hakkı olmayacaktır.

9-Tahvil, bono, resmi senet, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi irat getiren ve burada sınırlayıcı olarak sayılmayan en geniş anlamdaki tüm kazançlar da mal ayrılığı prensibi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer eşin bu haklar ve alacaklar üzerinde hiç bir şekilde yönetme ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

10- Mal rejiminin sona ermesiyle, eşlerden her biri, diğerinin zilyetliğinde olan kendine ait malı geri alabilecektir.

11-Eşlerden birinin ölümü halinde her bir eşin malı, kendi mirasçılarına geçecektir.

On bir maddeden oluşan işbu mal ayrılığı sözleşmesi, imzası bulunan taraflarca hiçbir zorlama olmadan ve hür iradeleri ile imza altına alınmıştır.

TARAF 1 TARAF 2

Not: İşbu sözleşme metni matbu ifadelerden oluşmakta olup, her somut olaya göre eklenmesi veya çıkarılması gereken maddeler olacaktır.
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt