Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Kıymet Takdiri İtiraz Dilekçe Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Şehriniz ? NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İlgili İcra Dosyası : Şehriniz ? İcra Müdürlüğünün 2022/………….. E. sayılı dosyası

DAVACI(BORÇLU) :

VEKİLİ
: Av.?

Adres ?

DAVALI (ALACAKLI) :

TEBLİĞ TARİHİ :
06.05.2023

KONU : Kıymet takdirine itiraz dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Şehriniz ?
İcra Müdürlüğü 2023/…… E. Sayılı takip dosyası kapsamında haczedilen taşınmaz için 01.05.2023 tarihli kıymet takdiri raporu alınmıştır. Ancak tanzim edilen kıymet takdiri raporunda taşınmazın değeri hatalı tespit edildiği için itiraz etmek gerekmiştir.

(Bu kısımda taşınmazın kıymet takdirinin neden hatalı olduğuna ilişkin somut açıklamalar yapılacaktır.)

Yukarıda açıklanan nedenlere binaen icra dosyasında yapılan kıymet takdirine itiraz ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK ve diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra takip dosyası, tapu kayıtları, satış ilanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen;

  • 01.05.2023 tarihli kıymet takdiri raporuna itirazlarımızın kabulüne,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden saygıyla talep ederiz. 06.05.2023
Av. ?

DAVACI(BORÇLU) VEKİLİ
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt